نوار پیشرفت و پای چارت

Progressbar Code


Progress bar[ progressbar]
[ tm_progressbar color=”FFFFFF” background_color=”E76453″ value=”80″ show_percentage=”yes | no” style=”1 | 2 | 3 “]
Web Development
[ /tm_progressbar ]
[ /progressbar ]

Progressbar

استایل ۱

Web Development80%
Marketing & PR 64%
طراحی وب 70%
Consulting 45%

استایل ۲

Web Development
Marketing & PR
Web Designing
Consulting

استایل ۳

Web Development 80%
Marketing & PR 64%
Web Designing 70%
Consulting 45%

استایل ۴

Web Development 80%
Marketing & PR 64%
Web Designing 70%
Consulting 45%

Piechart Code


Pie Chart[ tm_piechart background_color=”#E76453″ percentage=”15″ title=”Praesent magna”] CONTENTS [ /tm_piechart ]

Pie ChartPraesent magna

Nunc molestie dolor nec magna fermen atum in pharetra orci mollis. Nam tempor diam elit fermen atum in pharetra orci mollis.


Conse viverra

Nunc molestie dolor nec magna fermen atum in pharetra orci mollis. Nam tempor diam elit fermen atum in pharetra orci mollis.


Nunc molestie

Nunc molestie dolor nec magna fermen atum in pharetra orci mollis. Nam tempor diam elit fermen atum in pharetra orci mollis.


Magna fermen

Nunc molestie dolor nec magna fermen atum in pharetra orci mollis. Nam tempor diam elit fermen atum in pharetra orci mollis.

این یک وبسایت دمو است و با هدف تست ساخته شده است، هیچ‌یک از محصولات موجود در سایت برای فروش نبوده و امکان خرید از این وبسایت وجود ندارد. رد کردن